Rusça Dil Bilgisi

Mayıs 25, 2016

Rusça Dil Bilgisi

 

Rusça Dil Bilgisi

Minsk Rusça Kursu Biçim bilgisi:

Minsk Rusça Kursu Biçim bilgisi sözcüklerin dil bilgisel açıdan incelenmesi anlamına gelmektedir. Biçim bilgisi sözcüklerin dil bilgisel fonksiyonunu ve yapısını konu edinen bir bilimdir. Sözcüklerin aldığı ön ve son ekler, kökü, aldığı edatlar, vurgusu gibi biçim bilgisinin konusunu teşkil etmektedir.

Rusça Dil Bilgisi Ad :

Minsk Rusça Kursu programlarında da adlar bir kişiyi, bir nesneyi, bir hayvanı, bir doğa olayını ifade edebilmektedir. Rusça’da adlar anlam bakımından özel adlar ve cins adlar bunlarda kendi aralarında canlı veya cansız diye sınıflara ayrılmaktadırlar. Özel adlar; bir soyadı, bir takma ad , bir yer adı, bir uydu adı, bir derginin, bir edebi yapıtın adı olabilirler.

Cins adlar ise; her tür nesneye ve olaya verilebilen adlardır.

İnsanların ve hayvanların adları canlı adlardır ve kim? sorusuna cevap vermektedirler.

Rusça’da adlar; cins, sayı ve duruma göre ve üç cinse sahiptir.

A) Erkek cins. B) Dişi cins. C) Nötr cins.

Company Sevindik

Belarus (Beyaz Rusya) Minsk